هوگر

« هوگِر» نام دیگر قلّه سبلان در متون اساطیری است که یکی از پیامبران پس از بازگشت از آن، کتاب و آیین خود را به مردم معرفی نموده است. با پیشرفت لحظه‌ای و فزاینده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از عوامل اثرگذار در سیاست‌گذاری صحیح و مدیریت موفق در لایه‌ی مدیران ارشد، کسب دانش جدید، و به روزرسانی و تدقیق دانش پیشین است. این دانش، از طریق اجرای پژوهش‌های علمی، دریافت دانش و نظرات خبرگانی، و کسب تجربه از فعالان صنعت و مدیران اسبق دولتی-حاکمیتی میسر می‌گردد. مدیران هولدینگ تدبیر ایران در این پروژه، پس از انجام مرحله پژوهش و دستیابی به سطح علمی مطلوب، مجموعه‌ای از گزاره‌های هادی و به دنبال آن، لیستی از پرسش‌های پدیدآمده را تهیه می‌نمایند. سپس طی نشست‌های صمیمی با کارشناسان و صاحب نظران حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات، گستره و عمق دانش و قدرت تحلیل خود را در این حوزه‌ها تحکیم می‌کنند.

توضیحات

پس از اینکه کاربران به پیام رسانی هایی چون فیسبوک، واتساپ و تلگرام اقبال نشان دادند. اپراتورها از مرکز توجهات خارج و تنها به یک تامین کننده پهنای باند تبدیل شدند. در همین راستا پروتکل RCS خلق شد تا دوباره اپراتورها را به عرضه رقابت بازگرداند.

از دیرباز، یکی از مشکلات اساسی تمام دولتها، تأمین مبالغ کلان سرمایه گذاری برای پیاده سازی پروژه های زیرساختی بوده است. به همین دلیل بیشتر پروژه های پیمانکاری و غالب فرآیندهای بهبود یا توسعه زیرساخت کند پیش رفته یا متوقف شده اند. در نوع جدیدی از همکاری، بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار وارد پروژه دولت (بخش عمومی شده و بازگشت سرمایه وی، از طریق جریان های درآمدی پروژه صورت خواهد گرفت.