شرکت گسترش الکترونیک تدبیر ایران

هلدینگ تخصصی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات


02188539675
info@tadbiriran.com